Simon Lindegaard

Eksperten: Sådan bliver fremtidens Mercedes

TEKST: THOMAS PALMVANG // FOTO: DAVID ENGSTRØM

Salgschef hos Mercedes-Benz Danmark, Simon Lindegaard, er ikke i tvivl: Verden er i forandring som aldrig før. Det giver udfordringer – og nye muligheder.

Vi lever i en verden, som bliver stadig mere digital samti­dig med, at den grøn­ne omstilling fylder mere i vores bevidst­hed end nogensinde. Hvad betyder disse tendenser for bilindu­strien?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Det betyder mere, end vi troede for blot få år tilbage. Hos Mercedes-Benz har vi formuleret en strategi, som vi kal­der for CASE. Det står for ‘Connectivity’, ‘Autonomous’, ‘Shared’ og ‘Electric’ og beskriver ret præcist de fire store tendenser, vi ser som de mest afgørende inden for fremtidens mobilitet. Udviklingen går jo enormt stærkt lige nu, og faktisk forventer vi, at de kommende 15 år vil byde på lige så sto­re omvæltninger som perioden fra 1886, da vi opfandt bilen, og frem til nu. Vores biler er i forvejen digitale og intelligente, og takket være internet og smartphones er vi konstant forbundet med dem og hinanden. Samtidig ser vi, at folk flytter mod byerne, hvor der bliver mindre plads til biler – mens vores individuelle behov for at transportere os faktisk er stigende. Men det er ikke længere nok at bygge verdens bedste biler. Vi er ganske enkelt nødt til at kunne til­byde meget mere end det. Med CASE er vi derfor på vej til at udvikle os fra at være bilfabrikant til at blive en mobilitetsudbyder.

Okay. Lad os lige tage den fra begyndelsen. Kan du fortælle lidt mere om det første punkt i CASE? ‘Connected’... det handler om at være forbundet?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Præcis. Vi kan jo se, at vores kunder i mindre grad prøvekører en bil for at finde ud af, hvordan den kører, men derimod i højere grad inte­resserer sig for, hvordan den fungerer sammen med deres smartphone. Det betyder, at bilens digitale brugerflade og dens features er langt vigtigere for vores kunder i dag end tidligere. Og vi er heldig­vis allerede godt på vej. Eksempelvis har vi i alle de nye Mercedes modeller infotainmentsystemet MBUX, som er baseret på kunstig intel­ligens, hvilket stadig er en revolutionerende feature, som er udbredt til mange af vores andre modeller. Men det er ikke kun, når vi kører i bilen, vi har behov for at være forbundet med den. Det gælder også, når den står parkeret. Derfor har vi udviklet Mercedes me App’en, der gør det muligt at styre mange af bilens funktioner fra din smartpho­ne – så du eksempelvis kan låse den op og i eller låne den ud til ven­ner og familie, uden at du behøver at mødes fysisk og udveksle nøgler.

Banner

Det næste punkt er ‘Autonomous’... Handler det også om at bruge bilen på andre måder?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Ja, helt afgjort. Selve ordet ‘Autonomous’ giver næsten sig selv, for det handler selvfølgelig om de selvkørende biler, og dem kommer vi til at se meget mere til i fremtiden, kan jeg godt afsløre. Men alle­rede nu kan bilerne mange ting selv. Med den adaptive fartpilot DISTRONIC kan din Mercedes eksempelvis selv holde afstand til trafik­ken foran dig, og med førersassistentpakken hjælper teknologien dig også med at holde bilen i vognbanen. Der er stadig kun tale om assi­stentsystemer, som giver dig en hjælpende hånd, men den helt selv­kørende teknologi findes allerede, og har faktisk gjort det længe. Allerede i 1995 kørte en S-Klasse hele vejen fra München til København og tilbage igen uden menneskelig hjælp. Der sad selvføl­gelig en fører bag rattet hele tiden, men bilen kørte faktisk hele ruten selv. Men lovgivnin­ger varierer i hele verden, så der går desværre nok lidt længere tid, end vi har drømt om, før vi ser de første helt selvkørende biler på vejene.

Hvornår kan vi regne med at se det store gennembrud inden for selvkørende biler?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Det er svært at sige. Teknologien fungerer allerede i lukkede miljø­er, hvor bilen eksempelvis kører til en tom plads og parkerer helt af sig selv. I parkeringshuset ved Mercedes-Benz Museet i Stuttgart kan Mercedes modeller med Remote Parking Pilot systemet eksempel­vis parkere automatisk – og endda selv finde vej til udkørslen, når du skal bruge bilen igen. Og vi ser den førerløse teknologi blive testet flere og flere steder. Automated Airfield Ground Maintenance er for eksempel et projekt, hvor en række førerløse lastbiler automatisk følger efter én lastbil, der styres manuelt – en slags ‘kongens efter­følgere’ for lastbiler. De lastbiler, der følger efter den forreste last­bil, navigerer efter et meget nøjagtigt GPS-system, og dette vil også kunne overføres til eksempelvis motorvejene, hvor lastbilerne kører bag hinanden som lange toge. Erfaringerne fra den tunge trafik vil selvfølgelig nå til personbilerne på et tidspunkt, og det vil udover de kom­fortmæssige fordele også være et stort skridt i den rigtige retning for trafiksikkerheden.

Banner

Så er der ‘Shared’. Handler det om, at vi skal til at dele vores bil med naboen?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Måske! Delebiler er i hvert fald noget, som flere og flere tager til sig, og allerede nu er det eksempelvis muligt at leje en Mercedes via bybilstjenesten SHARE NOW i flere Europæiske storbyer – herunder også i København. Byerne vokser, og vi bliver flere mennesker på min­dre plads. Dermed bliver trafikken tættere, og det udfordrer natur­ligvis måden, vi har været vant til at tænke, når det gælder mobilitet. Det er lige præcis det pro­blem, som vi gerne vil være med til at løse gen­nem en række forskellige services. Hjemme bruger du Mercedes me App’en til at tjekke brændstof- eller strømniveau, bestille service – eller til at låne din bil ud til venner og bekendte. Og når du så er ude at rejse, kan du bruge app’en til at købe bil­letter til offentlig transport, bestille en taxi eller betale for parkering. Dermed bliver Mercedes me App’en faktisk en leveran­dør af mobilitet, og på sigt ville det fedeste jo være, at vi bliver så gode til at til­byde mobilitet, at folk hen­ter Mercedes me App’en uden faktisk selv at eje en Mercedes.

Banner

Det lyder som en ny ver­den, der åbner sig! Og det samme kan man måske sige om sidste punkt i strategien, nem­lig ‘Electric’. Satser I fuldt ud på elbilerne nu?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Elbilerne ruller for alvor ud nu, og vi forventer, at halv­delen af vores salg inden 2030 bliver en kombination af rene elbiler og de delvist elektrificerede biler, altså plug-in hybri­der, hvor elmotoren kom­bineres med en traditionel benzin- eller dieselmotor. Sådan en udvikling sker jo kun, fordi vi har sat gang i et kæmpe skifte i vores modelfamilie samt skabt en helt ny måde at tænke på. Der har længe været en usikkerhed om, hvilken teknologi, der bliver den næste, men udviklingen af den elektriske teknologi er især de seneste fem år virkelig gået stærkt. Dette skyldes uden tvivl, at batterierne er blevet langt bedre, bilerne er blevet mere effektive – og så er el generelt gjort mere tilgængeligt. Desuden er kunderne også blevet mere omstillingsparate og klar til at prøve det, hvis der vel at mærke er en økonomisk fordel.

Men lige nu handler det således ikke kun om elbiler? Plug-in hybrider er også jeres fokus?

 • Simon Lindegaard
  Simon:

  Mens vi venter på det helt store gennem­brud i Danmark, som vi efterhånden er blevet sikre på, nok skal komme, vil der være en overgangsperiode – og jeg tror, at de fleste vil søge mod plug-in hybri­der hen over de kommende år. Nu kan man jo eksempelvis køre helt op mod 78 kilometer på ren el i plug-in hybrid-versionen af CLA. Sådan en ræk­kevidde dækker jo de fleste danskeres daglige behov til og fra arbejde. Og når du så skal i sommerhus eller på skiferie, kan du køre på benzin eller diesel. Når du så efter nogle år med sådan en bil har erfaret, at du reelt har kørt det meste af tiden på strøm, og måske kun har været på lange ture nog­le få gange – så går det op for dig, at elbilerne faktisk dækker langt det meste af dit behov. På den måde er plug-in hybriderne en rig­tig god måde at lære frem­tidens teknologi at kende – især for dem, som end­nu ikke føler sig klar til at vælge en elbil.